Regulamin sklepu www.noami-fashion.pl

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.noami-fashion.pl jest Marta Rybak z siedzibą ul. Sikorskiego 16, 18-100 Łapy, NIP 966-118-67-91

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym – założenie konta z loginem i hasłem oraz złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych.
 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 5. Sklep www.noami-fashion.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

Warunki płatności

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wówczas koszt takiej wysyłki wynosi 19 zł.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą PayU, wówczas koszt takiej wysyłki wynosi 15 zł.
 3. Płatność bezpośrednio na konto Sprzedawcy, wówczas koszt takiej wysyłki wynosi 15 zł.

Termin płatności

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy dostawie.

Wysyłka zamówienia

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu jednego dnia roboczego.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem wysyłka następuje do jednego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy.
 3. W niektórych przypadkach czas wysyłki może ulec wydłużeniu ze względu na brak towaru w magazynie i potrzebę zamówienia go od producenta.

Dostawa zamówienia

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wg cennika Poczty Polskiej.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, darmowa dostawa obowiązuje od kwoty 349 zł. Koszty dostawy produktu są jawne i przedstawione są w trakcie składania zamówienia.
 3. Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru osobistego po ustaleniu szczegółów odbioru.
 4. Wysyłka produktu następuje do jednego dnia roboczego, nie odpowiadamy za czas dostawy Poczty Polskiej.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną (imię i nazwisko, numer zamówienia, kwota zamówienia, nazwa zakupionego produktu/produktów, dane do zwrotu pieniędzy) na adres biuronoamifashion@gmail.com
 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Noami-Fashion, ul. Sikorskiego 16, 18-100 Łapy
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanego produktu/produktów.
 4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 5. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą konsultantką nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres biuronoamifashion@gmail.com
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Koszty wysyłek nie są zwracane. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w informacji odnośnej zwrotu.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sklep www.noami-fashion.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.
 3. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.